reklama

PEBID

 BETONOWE DREWNO

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych:

 

Produkowane elementy betonowe są zgodne z obowiązującymi polskimi i europejskimi normami: PN-EN 13198.

 

 

 

Montaż

 

Producent zaleca korzystanie z doświadczonych i profesjonalnych firm brukarskich. Grunt oraz podbudowa powinna być wykonana zgodnie z sztuką budowlaną. Płyty należy układać na podsypce z piasku (frakcji 0-2 lub drobniejszej). Z racji tolerancji wymiarowej płyt (-+5mm) zaleca się pozostawienie przestrzeni między płytami (2-5 mm). Wykonaną nawierzchnie należy zabezpieczyć impregnatem do kostki brukowej (betonu)

 

 

 

Gwarancja

 

Na produkty, producent (PEBID) udziela 2 - letniej gwarancji pod warunkiem wykonania prawidłowej podbudowy zgodnie z instrukcją producenta oraz zgodnego z przeznaczeniem użytkowania. Okres gwarancyjny liczony jest od daty zakupu. Podstawą do zgłoszenia reklamacji jest faktura VAT lub paragon. Producent może odmówić prawa do gwarancji w przypadku kiedy nabywca wiedział o wadach produktu  Producent nie odpowiada za szkody wynikające z niewłaściwego oraz nieumiejętnego stosowania produktów

 

 

 

Reklamacji nie podlegają:

 

wykwity wapienne - powstają one na powierzchni w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych, wykwit znika samoistnie, można również zastosować środki chemiczne w celu szybszego pozbycia się nalotu

 

pory -niewielkie wgłębienia, powstające podczas produkcji

 

różnice w odcieniach - producent nie ma na to wpływu a jest to uzależnione od temperatury oraz koloru danej partii piasku, cementu i kruszywa.