Montaż i pielęgnacja Deski Betonowej

Montaż i pielęgnacja 
"Deska Betonowa" "Pieniek Betonowy"
"Płyta Tarasowa LOFT"

Podbudowa 

Wykonanie

Pielęgnacja ułożonej nawierzchni

Czyszczenie

podbudowa pod Betonową Deskę Tarasową powinna się składać kolejno z:
   a) 10-15 cm - podbeton lub płyta fundamentowowa (ewentualnie zagęszczone kruszywo)
   b) krawężnik z Betonowej Deski Tarasowej 100x25 lub 75x25 lub Palisada 50x25
   c) 4-5 cm - podsypka piaskowa frakcji 0-4 lub drobniejszy

Po usunięciu warstwy humusu, wykonujemy płytę fundamentową lub podbeton (ewentualnie kruszywo). Warstwa ta powinna mieć 10-15 cm. Wykonanie płyty fundamentowej zdecydowanie przedłuży żywotność całej konstrukcji. Jeśli jest taka potrzeba zastosować drenaż odwadniający.
W przypadku płyty fundamentowej, przykleić Palisadę wystawiając ponad fundament ok 10 cm (dodatkowo wykonać zastrzał z zaprawy betonowej po zamontowaniu Palisady jeśli jest na to miejsce). 
W przypadku zastosowania podbetonu lub kruszywa, Palisadę należy wkopać na min 30 cm i zabetonować.
Następnie usypać 4 - 5 cm piasku frakcji 0-4 lub drobniejszy, zachowując spadki do odprowadzania wody
(w przypadku montażu na zewnątrz).
Na wykonane podłoże układamy Betonowe Deski Tarasowe. Płyty układamy dosuwając jedną płytę do drugiej.
Nie zagęszczać i nie dobijać ułożonych płyt ! ! !
Dla ustabilizowania nawierzchni, pomiędzy powstałe przestrzenie (fugi) zasypać piaskiem lub piaskiem żywicznym

a) nie polewaj nawierzchni wodą
b) chronić przed opadami atmosferycznymi przez 4 tygodnie
c) zapewnić nawierzchni dostęp do powietrza kiedy nie występują opady atmosferyczne
d) następnie po 4 tygodniach licząc od dnia ułożenia, nałożyć impregnat hydrofobowy do kostki brukowej

Stosowanie środków do usuwania wykwitów wapiennych należy BEZWZGLĘDNIE skonsultować z naszą firmą.

Nawierzchnie czyścić zimną, czystą wodą pod ciśnieniem (np. myjką ciśnieniową). Lance trzymać ok. 30 cm od powierzchni. Nie stosować środków chemicznych do czyszczenia nawierzchni.

Nie stosować na nawierzchnie środków odladzających.

PEBID

     BETONOWE DREWNO

PEBID

Sypniewo 1/2a

61-327 Poznań

+ 48 536 495 830

kontakt@pebid.eu

Oferta hurtowa

Porady i inspiracje

Deska Betonowa

PEBID

     BETONOWE DREWNO

instagram fanpage
facebook fanpage

Pieniek Betonowy

Donica Ogrodowa

Palisada

Kompostownik Betonowy

Galeria

Transport

Gwarancja

Kontakt

Polityka prywatności

KONTAKT

Obserwuj nas na:

PRODUKTY
NA SKRÓTY

Katalog

Rabata Betonowa